LAUDINE


W ramach współpracy z właścicielem marki LAUDIN stworzyliśmy nowoczesne logo wpisujące się w tematykę branży kosmetycznej. Księgę Znaku zawierającą takie zagadnienia jak: kolorystyka marki, typografia, standardy wykorzystania znaku i motyw brandingowy oraz firmowe projekty akcydensów. Powołaliśmy także do życia nową stronę internetową LAUDIN- zaprojektowaliśmy layouty w formie One Page Design, opracowaliśmy copywriting oraz wykonaliśmy prace programistyczne wykonane w technologii Responsive Web Design.

marka

Materiały Post promocja marki

EN PL